Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Pracownicy urzędu

Pracownicy urzędu

         
NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO PIĘTRO/NR POKOJU TELEFON (WEWN.) ADRES EMAIL
WŁADZE GMINY
Urbaś Krzysztof Wójt Gminy Niemce II/305 81 756 15 21 (10)  wojt@niemce.pl
Smolarz Henryk Zastępca Wójta Gminy Niemce II/306 81 756 15 21 (10) smolarz.henryk@niemce.pl
Pulińska Iwona Sekretarz Gminy Niemce II/303 81 756 10 41 (30)  sekretarz@niemce.pl
Chałupczak Aneta Skarbnik Gminy Niemce II/315 81 756 10 33 (21)  skarbnik@niemce.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY
Prażmo Iwona Kierownik Referatu Organizacyjnego II/308 81 460 34 68 (50)  prazmo.iwona@niemce.pl
Brzozowski Grzegorz stanowisko pracy ds. promocji II/307 81 460 34 67 (67)  
Podkowa-Stefaniak Joanna sekretarka II/304 81 756 15 21 (10)  
Kuzioła Monika stanowisko pracy ds. kancelaryjnych P/105 81 460 29 71 (35)  
Wronka Agnieszka pomoc administracyjna P/105 81 460 29 71 (35)  
Stepanow Patrycja stanowisko pracy ds. organizacyjnych II/313 81 756 10 36 (25)  
Gryta Magdalena stanowisko pracy ds. promocji II/307 81 460 34 67 (67)  
Mytyk Michał stanowisko pracy ds. obsługi ochotniczych straży pożarnych III/410 81 460 34 69 (69)  
Bieniasz-Piróg Ewa stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego III/411 81 460 34 63 (63)  
Zarajczyk Małgorzata stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego III/411 81 460 34 63 (63)  
REFERAT FINANSOWY
Baran Monika stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej II/314 81 756 14 13 (72)  
Birska Izabela pomoc administracyjna II/314 81 756 14 13 (72)  
Barczak Teresa stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej II/317 81 756 10 35 (23)  
Czyżyk Bożena stanowisko pracy ds. płac II/317 81 756 10 35 (23)  
Dejneka Barbara Joanna stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej II/316 81 460 29 72 (18)  
Jakubczak Magdalena pomoc administracyjna II/316 81 460 29 72 (18)  
Stefaniak Teresa stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/311 81 756 14 65 (24)  
Chołost Helena stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/311 81 756 14 65 (24)  
Smolińska Edyta stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II /309 81 460 34 64 (29)  
Dobosz Elżbieta stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II /309 81 460 34 64 (29)  
Niećko Katarzyna stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/312 81 756 10 62 (85)  
Lis Bogumiła stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/312 81 756 10 62 (85)  
Styś Agnieszka stanowisko pracy ds. wymiaru i realizacji podatków i opłat lokalnych II/313 81 756 10 36 (25)  
Putek Danuta stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej P/106 81 756 16 38 (38)  
Bieniek Renata stanowisko pracy ds. finansowych II/310 81 460 34 62 (62)  
Kulik Jarosław stanowisko pracy ds. finansowych II/310 81 460 34 62 (62)  
REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Tarnowski Michał kierownik referatu I/205 81 460 29 76 (28)  
Jaraszkiewicz Marek stanowisko pracy ds. transportu i drogownictwa I/204 81 756 15 74 (74)  
Budzyńska Justyna stanowisko pracy ds. transportu i drogownictwa I/204 81 460 29 70 (76)  
Filipiak Dominik stanowisko pracy ds. transportu i drogownictwa I/204 81 756 15 74 (74)  
Paradziński Marcin stanowisko pracy ds. transportu i drogownictwa I/204 81 460 29 70 (76)  
Kuzioła Rafał pomoc administracyjna I/204 81 756 15 74 (74)  
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Golan Katarzyna kierownik referatu I/215 81 460 29 74 (91)  
Sidorowska Sylwia inspektor ds. gospodarki nieruchomościami I/203 81 460 34 60 (60)  
Mroczek Sławomir podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami I/203 81 460 34 60 (60)  
Gromek Małgorzata inspektor ds. planowania przestrzennego I/214 81 756 10 31 (19)  
Kuśpit Anna pomoc administracyjna I/214 81 756 10 31 (19)  
Gromek Krzysztof inspektor ds. gospodarki nieruchomościami I/213 81 460 29 73 (73)  
Stefaniak Łukasz pomoc administracyjna I/213 81 460 29 73 (73)  
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I PROMOCJI ZDROWIA
Wróbel Katarzyna kierownik referatu I/210 81 756 10 37 (26)  
Gajek Weronika pomoc administracyjna I/211 81 756 10 34 (22)  
Hutek Kinga stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej I/209 81 756 24 09 (71)  
Mroczek Piotr pomoc administracyjna I/209 81 756 24 09 (71)  
Wójtowicz Anna stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej I/211 81 460 29 75 (92)  
Bieniek Sławomir stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej I/211 81 756 10 34 (22)  
SAMODZIELNE STANOWISKA
Lewandowska Iwona inspektor ochrony danych III/410 81 460 34 69 (69)  iod@niemce.pl
Włodarczyk-Capała Ewa stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych I/216 81 756 10 30 (17)  
Włodarczyk-Capała Ewa pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych I/216 81 756 10 30 (17)  
Domownik Mariola młodszy referent ds. obsługi organów gminy P/106 81 756 16 38 (38)  
Boczek Rafał stanowisko pracy ds. informatyzacji III/416 81 756 10 61 (14)  boczek.rafal@niemce.pl
Buzek-Czarnolas Michał stanowisko pracy ds. informatyzacji III/416 81 756 10 61 (14)  buzek.michal@niemce.pl
REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I URZĘDU STANU CYWILNEGO
Gajo Dorota kierownik referatu P/109 81 756 10 43 (16)  
Sadowska Małgorzata stanowisko pracy ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności P/110 81 756 14 20 (15)  
Bąk Marta stanowisko pracy ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności P/110 81 756 14 20 (15)  
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90