Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
WŁADZE GMINY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wójt Gminy Niemce Urbaś Krzysztof 81 756 15 21 (10) wojt@niemce.pl II/305
Zastępca Wójta Gminy Niemce Smolarz Henryk 81 756 15 21 (10) smolarz.henryk@niemce.pl II/306
Sekretarz Gminy Niemce Pulińska Iwona 81 756 10 41 (30) sekretarz@niemce.pl II/303
Skarbnik Gminy Niemce Chałupczak Aneta 81 756 10 33 (21) skarbnik@niemce.pl II/315
Opis wydziału
REFERAT ORGANIZACYJNY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
kierownik referatu Prażmo Iwona 81 460 34 68 (50) prazmo.iwona@niemce.pl II/308
inspektor Brzozowski Grzegorz 81 460 34 67 (67) II/307
inspektor Mateusz Pijarski 81 460 34 67 (67) II/307
sekretarka Podkowa-Stefaniak Joanna 81 756 15 21 (10) II/304
referent Snopkowska Agnieszka 81 460 29 71 (35) P/105
referent Wronka Agnieszka 81 460 29 71 (35) P/105
pomoc administracyjna Karol Kozioł 81 460 29 71 (35) P/105
inspektor Mytyk Michał 81 460 34 69 (69) III/410
inspektor Bieniek Renata 81 460 34 63 (63) III/411
młodszy referent Karwacka Dominika 81 460 34 63 (63) III/411
kierowca Fus Henryk
kierowca Deleżuch Wojciech
Opis wydziału
REFERAT FINANSOWY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
inspektor Baran Monika 81 756 14 13 (72) II/314
młodszy referent Kuzioła Monika 81 756 14 13 (72) II/314
inspektor Czyżyk Bożena 81 756 10 35 (23) II/317
inspektor Dejneka Barbara Joanna 81 460 29 72 (18) II/316
młodszy referent Jakubczak Magdalena 81 460 29 72 (18) II/316
inspektor Putek Danuta 81 756 16 38 (38) P/106
młodszy referent Bartosik Paulina 81 756 16 38 (38) P/106
Opis wydziału
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
kierownik Styś Agnieszka 81 756 10 36 (25) II/313
inspektor Gromek Małgorzata 81 756 10 36 (25) II/313
inspektor Smolińska Edyta 81 460 34 64 (29) II /309
inspektor Dobosz Elżbieta 81 460 34 64 (29) II /309
inspektor Kulik Jarosław 81 460 34 62 (62) II/310
młodszy referent Wioleta Tarnowska 81 460 34 62 (62) II/310
inspektor Chołost Helena 81 756 14 65 (24) II/311
referent Marta Stachyra 81 756 14 65 (24) II/311
pomoc administracyjna Andżelika Stefaniak 81 756 14 65 (24) II/311
inspektor Niećko Katarzyna 81 756 10 62 (85) II/312
referent Biszkont Kinga 81 756 10 62 (85) II/312
Opis wydziału
REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
kierownik referatu Tarnowski Michał 81 460 29 76 (28) I/205
inspektor Jaraszkiewicz Marek 81 756 15 74 (74) I/204
inspektor Budzyńska Justyna 81 756 10 38 (27) I/204
inspektor Paradziński Marcin 81 756 10 38 (27) I/204
młodszy referent Wójtowicz Marta 81 756 15 74 (74) I/204
Opis wydziału
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
kierownik referatu Sławomir Mroczek 81 460 29 74 (91) I/207
młodszy referent Aleksandra Ręba 81 460 34 60 (60) I/203
inspektor Agnieszka Chabros-Miącz 81 756 10 31 (19) I/206
podinspektor Kuśpit Anna 81 756 10 31 (19) I/206
inspektor Gromek Krzysztof 81 460 29 73 (73) I/208
podinspektor Stefaniak Łukasz 81 460 29 73 (73) I/208
młodszy referent Domin Dorota 81 460 34 60 (60) I/203
referent Boniek-Wójcik Ewelina 81 460 34 60 (60) I/203
referent Ewert Magdalena 81 460 29 74 (91) I/207
Opis wydziału
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I PROMOCJI ZDROWIA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
kierownik referatu Wróbel Katarzyna 81 756 10 37 (26) I/210
młodszy referent Sierpińska Weronika 81 756 10 44 (37) I/210
inspektor Hutek Kinga 81 756 24 09 (71) I/209
młodszy referent Stepanow Patrycja 81 756 24 09 (71) I/209
młodszy referent Agnieszka Zielińska 81 756 24 09 (71) I/209
inspektor Bieniek Sławomir 81 756 10 34 (22) I/211
inspektor Iwanek Ewa 81 756 10 34 (22) I/211
Opis wydziału
SAMODZIELNE STANOWISKA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor Ochrony Danych
inspektor Lewandowska Iwona 81 460 34 69 (69) iod@niemce.pl III/410
Audytor Wewnętrzny
audytor wewnętrzny Andrzej Kloc
Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i spraw obronnych
inspektor Włodarczyk-Capała Ewa 81 756 10 30 (17) I/216
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
inspektor Włodarczyk-Capała Ewa 81 756 10 30 (17) I/216
Obsługa Organów Gminy
inspektor Domownik Mariola 81 460 34 65 (65) P/111
Wieloosobowe stanowisko ds. informatyzacji
informatyk Boczek Rafał 81 756 10 61 (14) boczek.rafal@niemce.pl III/416
informatyk Buzek-Czarnolas Michał 81 756 10 61 (14) buzek.michal@niemce.pl III/416
pomoc administracyjna Pawłowski Łukasz 81 756 10 61 (14) III/416
pomoc administracyjna Majewski Sebastian 81 756 10 61 (14) III/416
Opis wydziału
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
kierownik USC Gajo Dorota 81 756 10 43 (16) P/109
zastępca kierownika USC Sadowska Małgorzata 81 756 14 20 (15) P/110
podinspektor Bąk Marta 81 756 14 20 (15) P/110
pomoc administracyjna Łukasz Iwaszczuk 81 756 14 20 (15) P/110
Opis wydziału
ARCHIWUM Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
młodszy referent Tarnowska Wioletta 570 340 260
Opis wydziału