Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Podatki i opłaty lokalne

Laptop na biurku
Opublikowane dn. 25-08-2018

INFORMACJA: Uwaga - zmiana rachunku bankowego dla podatników - dla osób fizycznych

Uwaga! Urząd Gminy w Niemcach informuje, iż nastąpiła zmiana rachunku bankowego dla podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że od 2018 roku wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne numery kont. Informacja o numerze rachunku, na jaki należy wpłacić zobowiązanie podatkowe jest zawarta w decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Od 2018 roku każda pozycja podatkowa otrzymała niepowtarzalny numer rachunku bankowego. Prosimy zwrócić uwagę, że pozycja podatkowa dotycząca gruntów stanowiących wyłączną własność podatnika ma inny numer rachunku bankowego, niż pozycja podatkowa dotycząca współwłasności.

W dalszym ciągu można dokonywać wpłat za pośrednictwem sołtysów wsi położonych w gminie Niemce oraz za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Niemcach. Wpłaty dokonywane u sołtysów oraz w BS Niemce i oddziałach tego banku nie są obciążone prowizją.

Autor: Gmina Niemce
Powrót