Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

OSP Dys

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – tak brzmi dewiza, jaka kierują się członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Dysie to cząstka historii i tradycji ziemi lubelskiej. Jak podają dokumenty, Ochotnicza Straż Pożarna w Dysie powstała w 1926 roku, a jej założycielami byli mieszkańcy wsi: Frąckiewicz Józef, Klempka Ignacy, Hunek Bolesław, Klempka Antoni, Wójtowicz Jan, Studziński Jan, Supryn Stanisław, Stefaniak Ignacy, Ćwikła Stanisław, Pacek Jan, Hunek Ignacy, Ziębowicz Michał, Lipski Czesław, Łopucki Władysław, Supryn Tomasz, Gryta Jan, Hunek Jan.

Okres powojenny w historii OSP w Dysie to czas, kiedy jednostka mimo trudnych warunków działała bardzo prężnie, a jej członkowie z ogromnym oddaniem pełnili swoje obowiązki. Własnym sumptem i za własne pieniądze wybudowali garaże, zakupili samochód marki Lublin, następnie Gaz-53, a ostatni - Star 25 - pozyskali z jednostki z Krasienina.

Przez wiele lat naczelnikiem był Czesław Capała, a odpowiedzialnym za szkolenie strażaków Jan Krakowiak. W ówczesnym zarządzie znaleźli się:

Jan Łucka – Prezes
Tadeusz Supryn – Gospodarz
Jan Wnukowski - Skarbnik

Obecnie jednostka OSP w Dysie liczy 20 członków i 5 członków wspierających, a jej Zarząd stanowią:

Leszek Ziębowicz – Prezes
Michał Drzewiecki – Naczelnik
Marek Ziębowicz – Wiceprezes
Dariusz Drzewiecki – Gospodarz
Marlena Drzewiecka - Sekretarz

Wyposażenie jednostki stanowią:

  • średni samochód gaśniczy Star 244 GBM, pozyskany 26 marca 2010 z OSP Krasienin
  • samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit, zakupiony w październiku 2012 dzięki wsparciu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, WFOŚiGW oraz Gminy Niemce.
  • pompa szlamowa marki Honda,
  • agregat prądotwórczy marki Honda,
  • wentylator oddymiający,
  • motopompa Thatsu Fire Fighting Pump VC82ASE,
  • dwa agregaty powietrzne,
  • podręczny sprzęt gaśniczy,
  • piła do cięcia siatki.

OSP Dys bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w uroczystościach gminnych i obrzędach religijnych oraz współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich i zespołem „Dysowiacy”.

Istnienie i działalność jednostki ma duże znaczenie dla mieszkańców Dysa i okolic, gdyż strażacy zapewniają im bezpieczeństwo, gotowi nieść pomoc w każdej porze dnia i nocy.

Nie sposób wymienić wszystkich osób, których poświęcenie i oddanie miało wpływ na działanie jednostki w jej ponad 90-letniej historii, jednak wszystkim druhom należą się słowa podziękowania za wierną służbę społeczeństwu.