Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

OSP Krasienin

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieninie przypadają na okres międzywojenny XX wieku. Dokładnie w 1924 r. zawiązano straż ogniową, której założycielami byli Aleksander Pawlak oraz Władysław Kowalczyk. Miejsce dla straży znaleźli oni w Szkole Rolniczej w Krasieninie, którą prowadziła wówczas działaczka społeczna Irena Kosmowska. To ona wspomagała związek strażacki finansowo i moralnie. Przeznaczyła środki finansowe na budowę budynku strażackiego i zakup pierwszego węża. W 1930 r. wybudowana została drewniana strażnica, przy której mieścił się Dom Ludowy tzw. Ludowiec. Pierwszą motopompę M – 200 i dziesięć odcinków węża otrzymała jednostka 3 lata później.
Do czasu wybuchu II Wojny Światowej nastąpił rozwój liczebny jednostki w Krasieninie. Oprócz gaszenia pożarów młodzi strażacy we własnym Domu Ludowym dawali przedstawienia dla ludności i w ten sposób powiększali fundusz finansowy jednostki.
 
Po wojnie jednostka działała dalej. Następcą Aleksandra Pawlaka na stanowisku naczelnika OSP został Józef Machowicz z Woli Krasienińskiej. Po kilku latach stanowisko naczelnika objął Władysław Stefaniak z Krasienina.
 
W 1959r. ze składek społeczeństwa i dotacji Komendy Powiatowej został zakupiony z jednostki wojskowej w Elblągu samochód DODGE 3/4. Kierowcą wówczas był Bogdan Brzyski. Jednostka w tym czasie nadal mieściła się w drewnianym budynku, wybudowanym przez członków OSP jeszcze przed wojną.
 
W 1962 roku podjęto budowę nowej strażnicy OSP w Krasieninie. Naczelnikiem był Józef Kula. W 1964 r. przy wsparciu Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy oraz czynem społecznym członków OSP Krasienin oraz mieszkańców wsi, nowy budynek oddano do użytku.
 
Wraz z nową remizą jednostce został przydzielony nowy wóz bojowy STAR – 25 GLM przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Lublinie. W dniu otwarcia remizy jednostka otrzymała również nową motopompę M – 800 oraz 15 odcinków węża gaśniczego. Komendantem Powiatowym był w tamtym okresie nasz rodak Ryszard Czerwonka.
 
1984 r. z okazji 60–lecia istnienia OSP Krasienin, jednostka zakupiła sztandar i otrzymała samochód STAR – 244 GBM od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Sztandar wręczony został przez naszego krajana Komendanta Wojewódzkiego płk. Stanisława Machowicza. Naczelnikiem OSP był Bogdan Brzyski, a prezesem druh Marian Gąska.
 
W 1993 r. jednostka otrzymała samochód marki ŻUK od Komendy Rejonowej PSP jako drugi pojazd na wyposażeniu OSP.
 
W dniu 15 maja 1995 r. nastąpił przełomowy moment w historii istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieninie, gdyż ta jednostka jako pierwsza z Gminy Niemce została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 
Dzięki staraniom Zarządu OSP Krasienin i Komendanta Gminnego Bogdana Brzyskiego oraz Wójta Gminy Niemce Edwarda Szczygła w 1998 r. został zakupiony samochód LUBLIN II. Pojazd marki ŻUK został przekazany do OSP Niemce.
 
W 1999 r. stanowisko prezesa obejmuje druh Leszek Machowicz a naczelnikiem zostaje Marian Gąska.
 
W skład zarządu wchodzą następujący druhowie:
  • Z-ca naczelnika: Sławomir Kubiak
  • Sekretarz: Marek Gąska
  • Skarbnik: Krzysztof Zgierski
  • Gospodarz: Karol Muzyka
 
W roku 2003 jednostka przy pomocy Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Urzędu Gminy Niemce zakupiono samochód ratowniczy FORD TRANSIT. Duży wkład finansowy przy zakupie pojazdu wniósł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Gminy Niemce. Dotychczasowy pojazd LUBLIN II został przekazany do OSP Niemce.
 
2009 r. odbyły się obchody jubileuszu 85 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieninie.
 
W 2010 r. jednostka otrzymała nowoczesny wóz ratowniczo - gaśniczy MAN. Zakup był możliwy dzięki staraniom Wójta Gminy Niemce Stefana Czyżyka oraz przychylności Rady Gminy Niemce, która podjęła uchwałę o częściowym sfinansowaniu inwestycji. Pozostałe środki jednostka otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
 
Zmiany dokonane w Zarządzie OSP dokonane w 2011 r. przedstawiały się następująco na miejsce Krzysztofa Zgierskiego wstąpił Wojciech Pawlak oraz do zarządu został włączony druh Łukasz Czerwonka.
W 2012 r. do prezesa OSP Leszka Machowicza wpłynęła rezygnacja z funkcji naczelnika Mariana Gąski.
 
Szyld remizyW 2013 r. budynek remizy został gruntownie odnowiony. Wykonano termoizolację budynku, wymianę dachu oraz zrobiono instalację grzewczą dzięki Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi.
 
W roku 2013 powstała Kobieca Drużyna Pożarnicza, która w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Nasutowie zajęła II miejsce oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zajęła I miejsce.
 
Na rok 2014 skład zarządu wygląda następująco:
  • Prezes: Łukasz Czerwonka
  • Naczelnik: Marek Gąska
  • Z-ca naczelnika: Jan Wójcik
  • Sekretarz: Michał Muzyka
  • Skarbnik: Andrzej Kosior
  • Gospodarz: Karol Muzyka
 
Strażacy z OSP Krasienin oprócz gaszenia pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń odnoszą także sukcesy w zawodach sportowych.