Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

OSP Stoczek

Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczek Kolonia swoje początki ma w roku 1964. Właśnie w tym roku druhowie podjęli się budowy remizy, która do dziś jest budynkiem strażackim. Działalność jednostki stopniowo się rozwijała, ówcześni strażacy zdobywali doświadczenie poprzez szkolenia i branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 
Z powodu małej liczby młodych mieszkańców straż przestała prosperować. Na wiosnę 2013 r. grupa chętnych do pracy, młodych mieszkańców wraz z weteranami reaktywowała Ochotniczą Straż Pożarną w Stoczek Kolonia.
 
W ciągu niespełna roku jednostka otrzymała samochód marki Żuk, a także węże, motopompę, ubrania koszarowe i resztę sprzętu niezbędną do wzięcia udziału w zawodach. Dzięki temu utworzyła się pierwsza w historii naszej jednostki drużyna kobieca.
 
Strażacy stopniowo zdobywają doświadczenie - już 7 przeszło swoje pierwsze szkolenie. Przy dalszym remoncie remizy czeka nas jeszcze dużo pracy. Mamy wiele planów związanych z nasza jednostką: dokończenie remontu budynku, wzięcie udział w zawodach, doszkalanie się, współpraca z innymi jednostkami, jak i również zaangażowanie przy uroczystościach gminnych.
Powrót