Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

OSP Jakubowice Konińskie Kolonia

Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach Konińskich Kolonia została założona w 1962 roku. Inicjatorem był Edward Szewczyk oraz Józef Polaczek. W składzie komitetu założycielskiego byli również: Józef Bat, Jan Bat, Jan Gromaszek, Edward Dybała, Stefan Berej i Władysław Czesław Królik. W celu rozpoczęcia budowy remizy na wolnym powietrzu organizowano zabawy taneczne dzięki, którym można było zgromadzić środki pieniężne na rozpoczęcie budowy.
 
W roku 1964 w szeregi jednostki wstąpił Tomasz Mogielnicki, który został wybrany gospodarzem, ze względu na bliskie zamieszkiwanie od planowanej remizy. W tym też roku przekazano jednostce pierwszy sprzęt z Komendy Powiatowej w Lublinie, gdzie komendantem był ppor. Ryszard Czerwonka. Była to motopompa marki Leopolia typ M 8/8 z roku 1958, węże oraz ubrania ochronne. Miejscem składowania w/w sprzętu był dom Edwarda Szewczyka (obecny Dwór Anna) ze względu na bliskość budowanej remizy.
 
Po kliku latach gromadzenia środków pieniężnych, skład wyżej wymienionego komitetu podjął decyzję o budowie remizy wraz z świetlicą. Działka, na której została rozpoczęta budowa była własnością wspólnoty Kolonii Jakubowice Konińskie. Budynek był budowany w czynie społecznym przez okolicznych mieszkańców, nie zawsze będącymi strażakami. Prace zakończono w 1968 roku, natomiast w czerwcu tego roku uroczyście otwarto i przekazano do użytkowania remizę. Cała inwestycja została wykonana ze środków własnych, jedynie pokrycie dachowe (eternit) zostało przekazane przez Powiatową Radę Narodową w Lublinie.
 
Pierwszy samochód marki Lublin (Gaz 51) został zakupiony w 1969 roku, dzięki środkom zgromadzonym podczas organizacji zabaw tanecznych, w nowo oddanym budynku. Samochód zakupiono z majątku rolnego w Snopkowie. Karosaż tego auta (montaż zbiornika oraz mocowań na motopompę) był możliwy dzięki Komendzie Powiatowej w Lublinie.
 
W roku 1972 wspomniane auto zostało wymienione na Stara 29. Z kolei po roku Stara 29, zastąpiono Starem 200. Było to możliwe dzięki Tomaszowi Mogielnickiemu, który pracował w Zawodowej Straży Pożarnej. W 1986 w jednostce pojawił się używany samochód marki Star 244, a to wszystko dzięki dobrej współpracy z Komendantem Rejonowym Jerzym Samborskim.
 
Do 2012 roku  jednostka przeżywała marazm, ze względu na małe zainteresowanie większości członków oraz niewłaściwą pracę członków Zarządu. Rocznie OSP odnotowywała kilka wyjazdów na terenie Jakubowic Konińskich oraz Jakubowic Konińskich Kolonia. W 2012 roku szeregi OSP zasilił Jarosław Jaśkowski, który zaangażował się w działanie mające na celu ożywienie tutejszej jednostki. Zachęcał on młodych mieszkańców, aby również wstąpili do stowarzyszenia, którego głównym celem jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie pożarów oraz miejscowych zagrożeń.
 
 
Od 2014 roku w szereg członków czynnych zaczęli wstępować kolejni druhowie, którzy z czasem brali udział w szkoleniach podstawowych strażaków - ratowników OSP, umożliwiających im udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Została również uformowana nowa drużyna, która brała udział  w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych. Organizowano ćwiczenia z użyciem sprzętu, który był na wyposażeniu jednostki. Z biegiem czasu jednostka uczestniczyła w większej ilości akcji ratowniczo - gaśniczych. Za wypłacany ekwiwalent związany z udziałem w akcjach, zabezpieczeniach i szkoleniach, członkowie  w całości przekazywali na rzecz OSP, dzięki temu możliwy był zakup ubrań koszarowych, butów, pasów i innego najpotrzebniejszego sprzętu. Przyznane w 2015 roku dofinansowania pozwoliły na zakup motopompy pływającej Niagara oraz agregatu prądotwórczego Honda. 7 czerwca 2015 roku jednostka zajęła pierwsze miejsce w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych.
 
 
13 stycznia 2016 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego powołano nowy, częściowo odmłodzony Zarząd OSP Jakubowice Konińskie Kolonia, którego skład był następujący:
 
 • Marcin Mogielnicki - Prezes,
 • Jarosław Jaśkowski - Wiceprezes - Naczelnik,
 • Patryk Kasperski - Wiceprezes,
 • Tomasz Jaśkowski - Skarbnik,
 • Michał Jaśkowski - Sekretarz,
 • Tomasz Mogielnicki - Gospodarz.
 
W trakcie zebrania w poczet członków wspierających zostali przyjęci: Proboszcz parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Jakubowicach Konińskich, ks. Janusz Latoch oraz Artur Jaśkowski. Zebranie to, zapoczątkowało nowy etap w działalności jednostki. 11 września 2016 roku drugi raz z rzędu, jednostka zajęła pierwsze miejsce w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych.
 
W lipcu 2017 roku OSP zorganizowała program edukacji ekologicznej pt.: ,,Zagraj z nami strażakami’’. Skierowany był on do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości, w szczególności do dzieci i młodzieży. W programie była pogadanka na temat ekologii i ochrony przeciwpożarowej, konkursy z nagrodami, pokazy dotyczącego skutecznego gaszenia przy pomocy gaśnicy, mecz piłki siatkowej dzieci kontra strażacy. Organizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Niemce i WFOŚiGW w Lublinie. W grudniu 2017 roku jednostka dokonała zakupu Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 służącego do bezpośredniego alarmowania strażaków o akcji ratowniczo - gaśniczej na telefony komórkowe. Zakup ten w znacznej mierze wpłynął na poziom organizacji jednostki w momencie zaalarmowania.
 
Na początku 2018 roku, po kilku latach starań i zaangażowaniu Artura Jaśkowskiego oraz członków Zarządu, zakupiono nowy wóz bojowy. Jest to średni, uterenowiony samochód ratowniczo - gaśniczy MAN TGM 13.290 zabudowany przez firmę Stolarczyk z Kielc. Kryptonim operacyjny 337[L]50. Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego  o pojemności 350 litrów i napęd 4x4. Zastąpił on wysłużonego 38-letniego Stara 244, który służy obecnie w jednostce OSP Kawka. Uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego odbyła się 6 maja 2018 roku. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek oraz Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie - st. bryg. Grzegorz Alinowski. Rok 2018 jednostka zakończyła z 36 wyjazdami do akcji ratowniczo - gaśniczych.
 
W roku 2019 jednostka zajęła 1 miejsce na gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, co pozwoliło drużynie na awans pozwalający reprezentować Gminę Niemce w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych. Na zawodach powiatowych drużyna osiąga wysokie 4 miejsce, oraz zostaje mistrzem powiatu w konkurencji musztra. Rok ten był także rekordowy dla jednostki pod względem ilości wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych. Druhowie wyjeżdżali bowiem 52 razy do działań.
 
W latach 2016 - 2020 zostały wykonane następujące prace remontowe w budynku strażnicy oraz na zewnątrz polegające na:
 
 • wymianie pokrycia dachowego,
 • ocieplenia poddasza,
 • wykonaniu nowej posadzki,
 • dobudowaniu ścianek działowych,
 • malowaniu ścian,
 • zakupie mebli do pomieszczenia socjalnego i sanitarnego,
 • wymianie bramy garażowej,
 • zakupie i zmontowaniu szafek w garażu,
 • naprawie syreny alarmowej,
 • ułożeniu kostki brukowej przed budynkiem.
 
Druhowie OSP Jakubowice Konińskie Kolonia wykonali większość prac samodzielnie poświęcając na to swój czas oraz prywatne narzędzia. Przez kilka ostatnich lat, dzięki zaangażowaniu wielu nowych, młodych osób udało się odrodzić jednostce na nowo. Druhowie czynnie uczestniczą w życiu społecznym miejscowości Jakubowice Konińskie oraz Jakubowice Konińskie Kolonia, jak i całej Gminy Niemce. Jednostka co roku uczestniczy w obchodach Triduum Paschalnego i Bożego Ciała w Kościele Parafialnym p.w. Św. Siostry Faustyny, zabezpieczeniu przeciwpożarowym imprez masowych na terenie gminy, pogadankach i pokazach dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole podstawowej oraz w akcji sprzątania środowiska. Poza uczestnictwem w życiu społecznym, jednostka bierze udział w różnych kursach i szkoleniach, organizuje zbiórki na których utrwalana jest praca ze sprzętem, uzupełniana jest wiedza teoretyczna i doskonalona umiejętność praktyczna, a wszystko po to, aby jak najskuteczniej nieść pomoc osobom potrzebującym.
 
 
Obecny skład zarządu OSP (2020 rok):
 
 • Marcin Mogielnicki - Prezes,
 • Jarosław Jaśkowski - Wiceprezes - Naczelnik,
 • Patryk Kasperski - Wiceprezes,
 • Tomasz Jaśkowski - Skarbnik,
 • Grzegorz Polnicki - Sekretarz,
 • Tomasz Mogielnicki - Gospodarz.
 
Skład osobowy OSP (2020 rok):
 • członkowie zwyczajni - 27 ( 25 mężczyzn, 2 kobiety) w tym 23 osoby mogące brać czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
 • członkowie wspierający - 3.
 
OSP Jakubowice Konińskie Kolonia prowadzi stronę na Facebooku, na której na bieżąco zamieszczane są wszystkie aktualne informacje i wydarzenia z życia jednostki, a także materiały i artykuły mające za zadanie uświadomić społeczeństwo nt. istniejących zagrożeń i sposobom ich zapobiegania.
 
 
 
 
Powrót