Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

OSP Nasutów

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasutowie – 1921 
 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasutowie została założona w 1921 roku przez starostę Krausa, co potwierdzają dokumenty archiwalne. Jednak z opowieści ojców i dziadków wiadomo, że mieszkańcy Nasutowa już wcześniej organizowali się, aby pomagać sobie wzajemnie w razie zagrożeń, a najczęściej pożaru. Pierwotny wykaz założycieli straży w Nasutowie obejmuje 15 osób, byli to: Krałs, Góźdź Antoni, Gruda Józef, Urban Michał, Mitura Józef, Woźniak Wojciech, Styrnik Franciszek, Styrnik Jan, Gruda, Goral Jan, Mitura Jan, Sadurski Jan, Falkowicz Józef, Woźniak Józef, Woźniak Michał. 
 
Pierwszą siedzibą OSP w Nasutowie był budynek strażnicy znajdujący się obok kapliczki w centrum Nasutowa (późniejsza mleczarnia, obecnie sklep spożywczy). Remiza była częściowo murowana, jednak w większości drewniana. W skład ekwipunku strażaków wchodziły: beczkowóz na kołach zaprzęgany do koni, pompa ssąco-tłocząca ręczna, węże, prądownice, bosaki, tłumice, a także widły. Wymieniony sprzęt był bardzo potrzebny z uwagi na to, że domy mieszkalne i budynki gospodarcze były w większości pokryte strzechami, co stanowił główną przyczynę licznych pożarów. W tym okresie prac i funkcjonowania, na czele straży stali: Styrnik Franciszek, Sadurski Jan, Królik. 
 
Koniec lat sześćdziesiątych przyniósł zmiany. Prawdopodobnie w roku 1959 powstała druga strażnica dla OSP w Nasutowie, usytuowana po drugiej stronie drogi istniejącej remizy. Budynek posiadał salę taneczną ze sceną i zaplecze dla straży, gdzie garażowany był, typowo strażacki wóz konny posiadający zaprzęg do konia lub dyszel do ciągnika oraz pompę. 
 
Na wozie było miejsce na węże strażackie, bosaki, podstawowy sprzęt i obrotowe stanowisko na motopompę. Do budowy nowej siedziby straży i sali tanecznej dla mieszkańców, przyczynił się ówczesny zarząd, w skład którego wchodzili między innymi: Sadurski Edward, Kozieł Stanisław, Małyska Michał i Smoliński Jan. Dzięki licznym staraniom, jednostka otrzymała 2 nowe motopompy, co stanowiło znaczącą pomoc dla strażaków, w walce z żywiołem. W roku 1970, po objęciu funkcji Naczelnika przez Edwarda Gospodarka, Ochotnicza Straż Pożarna w Nasutowie dostała pierwszy samochód pożarniczy Star 29 z beczką; był to benzyniak, posiadał zbiornik na 3 tys. litrów wody, a z tyłu motopompę, która z beczką była połączona za pomocą węża. W samochodzie mieściło się 6 osób (2+4). W tym czasie jednostka działała bardzo prężnie i odnosiła wiele sukcesów na zawodach pożarniczych. Zarząd z tych lat mocno starał się o pozyskanie nowego sprzętu, jednak priorytetem w działaniach była praca i zabawa z młodzieżą. OSP uzyskało również 3 motopompę, aby szkolić i doskonalić swoje umiejętności. 
 
Zarząd w latach 1970 – 1990: 
 • Prezes: Sadurski Edward/ Smoliński Jan 
 • Naczelnik: Edward Gospodarek 
 • Z-ca Naczelnika: Smarz Jan/ Saba Zbigniew 
 • Sekretarz: Kozieł Stanisław 
 • Skarbnik: Małyska Michał/ Świeboda Edward 
 • Gospodarz: Woźniak Józef/ Falkowicz Stefan 
Rok 1996 to czas kolejnych zmian dla OSP Nasutów. Na wyposażeniu jednostki pojawił się nowszy wóz bojowy – ciężki, gaśniczy Jelcz 004 (GCBA 6/32), o pojemności zbiornika 6 tys. litrów wody, mieszczący 4 osobową załogę samochodu. Star 29 został przekazany jednostce OSP Kawka. Samochód jelcz garażowany był w pobliskich magazynach, ponieważ nie mieścił się w obecnej remizie. 
 
Lata 1996/1997 to ciężki okres dla mieszkańców Nasutowa i druhów z naszej jednostki, związany z reorganizacją OSP Nasutów, a także ze znaczącymi inwestycjami. Przystąpiono do budowy nowej strażnicy, trzeciej już w historii naszej straży. Remiza powstawała pod przewodnictwem wieloletniego Prezesa - Jana Smolińskiego, Naczelnika - Dariusza Kuliga i Wójta Gminy Niemce - Edwarda Szczygła. W obecnej remizie znajdują się 2 boksy garażowe, pomieszczenia socjalne dla strażaków, sala taneczna (teraz przedszkole). Nowoczesna remiza stała się dumą mieszkańców wsi Nasutów. Do jednostki przybywał nowy sprzęt, a w 2004 roku, kiedy funkcję Naczelnika pełnił Robert Świeboda, do drugiego garażu strażnicy trafił kolejny samochód strażacki, marki Żuk. 
 
Zarząd w latach 2000 – 2010: 
 • Prezes: Szczepański Marek/ Świeboda Edward 
 • Naczelnik: Robert Świeboda/ Styrnik Marcin 
 • Z-ca Naczelnika: Styrnik Marcin/ Stefaniak Piotr 
 • Sekretarz: Świeboda Edward/ Styrnik Sławomir 
 • Skarbnik: Syta Jan/ Marczak Marek 
 • Gospodarz: Smoliński Tomasz/ Bujak Marek 
Po licznych zmianach, ciężkich pracach inwestycyjnych nastąpiły kryzysowe chwile dla OSP w Nasutowie. Na przełomie lat 2010-2011 mówiono nawet o rozwiązaniu jednostki. Jednak świadomość nasutowskich Druhów, że praca i zaangażowanie minionych pokoleń nie może przejść w zapomnienie, doprowadziła do zreorganizowania zespołu i podjęcia nowych zadań, by jeszcze mocniej usprawnić działalność OSP Nasutów. 
 
W 2011 roku wybrano nowy Zarząd i Komisję rewizyjną. 
 
Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej od 2011 roku: 
ZARZĄD: 
 • Prezes: Porzak Marek 
 • Naczelnik: Styrnik Marcin 
 • Z-ca Naczelnika: Paradziński Mirosław 
 • Sekretarz: Woźniak Wojciech 
 • Skarbnik: Marczak Marek 
 • Gospodarz: Bujak Marek 
KOMISJA REWIZYJNA: 
 • Przewodniczący: Szczygieł Konrad 
 • V-ce Przewodniczący: Maciasz Mateusz 
 • Sekretarz: Trąbka Krzysztof 
Dziś przybywają nowi druhowie i druhny. Jednostka z Nasutowa ponownie startuje w zawodach sportowo- pożarniczych, gdzie zaczyna zajmować coraz lepsze miejsca i zdobywać zadowalające wyniki w konkurencjach. W 2012 roku w zawodach wystartowała też drużyna kobieca, a w 2013 dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2013 roku nastąpiła zmiana samochodu. OSP Niemce przekazało na rzecz OSP Nasutów lekki samochód pożarniczy marki Mercedes, natomiast Żuk z naszej jednostki trafił do reaktywowanej straży OSP Stoczek Kolonia. 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Nasutowie przy pomocy gminy, druhów i zarządu staje się bardzo mobilną jednostką. Pozyskuje środki finansowe z projektów unijnych na zakup nowego sprzętu, uczestniczy w turniejach sportowych oraz zabezpiecza imprezy plenerowe. Jednak najważniejszą misją jest ratowanie życia i mienia ludzkiego, szkolenia pożarnicze i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ćwiczenia ze sprzętem w zespole. 
 
W tym momencie (na dzień 31.12.2013r) jednostka wyposażona jest w: 
2 samochody ratowniczo gaśnicze: 
 • ciężki gaśniczy Jelcz 004 (GCBA 6/32),
 • lekki Mercedes Daimler – Benz (GLM 8),
sprzęt mechaniczny: 
 • motopompa PO5,
 • motopompa szlamowa,
 • motopompa HONDA NIAGARA,
 • agregat prądotwórczy,
 • piła spalinowa do drzewa,
 
pozostały sprzęt i wyposażenie: 
 • umundurowanie osobiste strażaka,
 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • armatura wodno- pianowa,
 • drabina nasadkowa,
 • środki gaśnicze,
 • sprzęt łączności i rozgłoszeniowy,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • ratownictwo medyczne,
 
Na dzień dzisiejszy jednostka OSP Nasutów liczy 64 członków, w tym: 
 • Czynnych : 42os. (31 mężczyzn, 11 kobiet).
 • MDP: 9 os. (2 chłopców, 7 dziewcząt).
 • Honorowi: 13 os. 
Do działań ratowniczo-gaśniczych może wyjeżdżać 23 strażaków (w tym 4 kobiety), którzy z sukcesem ukończyli szkolenie pożarnicze oraz posiadają aktualne badania lekarskie. 
 
Zastępy z OSP Nasutów wyjeżdżają od kilkunastu do kilkudziesięciu zdarzeń w ciągu roku. 
 
ZAPRASZAMY na stronę naszej jednostki