Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

OSP Niemce

Herb -logoHISTORIA OSP NIEMCE
 
Powstanie ochotniczej straży pożarnej w Niemcach datuje się na rok 1918. W początkach swej działalności straż posiadała jedynie ręczną pompę z kompletem węży, zaś jej lokum mieściło się w szopie na terenie urzędu gminy.
 
Pierwszy zarząd OSP Niemce powołano w listopadzie 1926 roku. Z okresu II Wojny Światowej do lat 60-tych brak jest jakichkolwiek informacji na temat działalności jednostki. Prawdopodobnie, jak w całym kraju, strażacy zostali wcieleni do wojska, gdzie ponieśli śmierć za wolną i niepodległą ojczyznę. Powojenny zarząd ponownie powołano w połowie lat 60-tych.
 
W roku 1979 jednostce przydzielono pierwszy wóz strażacki marki Żuk, oraz rozpoczęto budowę strażnicy. Budynek oddano do użytku ochotniczej straży 12 maja 1985 roku.
 
W roku 1986 wymieniono dotychczasowy samochód na wóz bojowy – Star 266, a w 1994 jednostkę doposażono w dodatkowego Żuka.
 
Kolejne lata przynosiły coraz więcej pracy i obowiązków jednostce, która bardzo dynamicznie i efektywnie się rozwijała. Duża liczba akcji ratowniczo-gaśniczych przyczyniła się do konieczności wymiany wozu bojowego - w roku 1996 zastąpiono wysłużonego już Stara Jelczem.
 
Wysiłki i staranie niemieckich strażaków, którzy aktywnie uczestniczyli w akcjach na terenie całej gminy zostały docenione w 1997 roku. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To niezwykle ważne wydarzenie podniosło rangę ważności OSP Niemce.
 
Rok 2004 przyniósł wymianę samochodu marki Żuk na Lublin, a dwa lata później jednostkę doposażono w dodatkowy wóz lekki – Mercedes.
 
Szczególnie ważnym i wzruszającym wydarzeniem dla członków OSP Niemce było przekazanie i poświęcenie sztandaru. Uroczystość ta nastąpiła 17 czerwca 2007 roku, a towarzyszyło jej odznaczenie strażaków medalami. Dla członków straży, sztandar jest nie tylko wyrazem wdzięczności i uznania, ale także utwierdzeniem w wierze, że ich praca jest naprawdę ważna i potrzebna.
 
Efektywność pracy strażaków, poza nabytymi umiejętnościami i indywidualnymi cechami osobowości, zależy także od stanu technicznego sprzętu. Wysłużony już 25-letni Jelcz, mimo ciągłych napraw, coraz częściej zawodził strażaków. Przez kilka lat naczelnik straży – Wojciech Deleżuch zabiegał o pozyskanie nowego wozu. Jego starania przyniosły skutek w 2008 roku. Jednostce zakupiono nowy wóz bojowy marki Man. Uroczyste przekazanie i poświęcenie wozu nastąpiło 21 września 2008. Uroczystość tą połączono z obchodami 90-tej rocznicy istnienia OSP Niemce.
 
Poza działalnością ratowniczo-gaśniczą straż pożarna w Niemcach aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami na rzecz gminy. Pomaga przy organizacji imprez okolicznościowych, ceremonii kościelnych, pokazów z okazji Dnia Dziecka, uczestniczy w strażackich pielgrzymkach. Szczególnie ważna była ich pomoc w akcji przeciwpowodziowej na przełomie maja i czerwca 2010 roku. W okresie tym, obfite opady deszczu spowodowały jedną z największych powodzi danego stulecia.
 
W roku 2014 samochody Mercedes i Lublin zastąpiono nowym wozem lekkim marki Ford Transit.
 
Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemcach liczy 27 członków. Dysponuje profesjonalnym sprzętem do ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co kwalifikuje ją do uczestniczenia w różnego rodzaju zdarzeniach. Średnio w skali roku jednostka wyjeżdża do akcji ponad 50 razy. Co roku uczestniczy również w zawodach sportowo-pożarniczych.
 
W skład obecnego zarządu wchodzą:
Mariusz Pawłowski - prezes
Wojciech Deleżuch - wiceprezes-naczelnik
Paweł Pytka - z-ca naczelnika
Krzysztof Małek - skarbnik
Adam Gliwka - sekretarz
Małgorzata Deleżuch - kronikarz