Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Organizacje pozarządowe

Herb
Opublikowane dn. 07-08-2020

Stowarzyszenie Chór Męski Basscanto

Nasz męski chór rozpoczął działalność na jesieni 2011 roku, dzięki inicjatywie Andrzeja Małka i Wiesława Zembrzyckiego. Dyrygentem zespołu został Mieczysław Szczepaniak. Początkowo istnieliśmy pod nazwą "Chór męski z Niemiec". Wkrótce odbył się też nasz pierwszy koncert - kolędy w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Od tamtego czasu mieliśmy już kilkanaście wstępów w Niemcach i okolicach. Obecnie w repertuarze mamy kolędy, pieśni religijne, patriotyczne, a także klasykę, jak słynny Chór Niewolników "Va, pensiero" z opery "Nabucco" Giuseppe Verdiego czy "Ave Maria" Wolfganga Amadeusza Mozarta. Śpiewamy również piosenki ludowe, polskie i ukraińskie. Chór "Bas Canto" dynamicznie się rozwija, obecnie jest nas 22.

Próby chóru - zapraszamy na nie wszystkich chętnych, odbywają się w piątki o godzinie 17.30 w sali 31 Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Od 20 listopada 2013 jesteśmy stowarzyszeniem "Chór męski 'Bas Canto' ".
 
Celem stowarzyszenia jest działalność muzyczna i kulturalna, w szczególności:
 
 1. szerzenie polskiej i zagranicznej kultury muzycznej,
 2. rozwijanie świadomości kulturowej obywateli,
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i patriotycznej.
 
Swoje cele realizujemy poprzez:
 
 1. występy chóru,
 2. organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych,
 3. współpracę z lokalnymi i krajowymi organizacjami kulturalnymi,
 4. rozwijanie współpracy z chórami z Polski i zagranicy,
 5. udział chóru w festiwalach i konkursach,
 6. współpracę z lokalnymi władzami,
 7. rozwijanie umiejętności muzycznych członków stowarzyszenia poprzez naukę śpiewu, prowadzenie prób, udział w warsztatach twórczych,
 8. utrwalanie swojego dorobku artystycznego w postaci płyt lub innych mediów,
 9. zapewnienie odpowiednich warunków działalności chóru jak np. najem lokalu, zakup instrumentów i innego niezbędnego sprzętu, zakup strojów dla członków chóru, organizowanie transportu członków chóru do miejsc występów, itp.
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót