Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej
Opublikowane dn. 07-08-2020

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej

DATA ZAŁOŻENIA I REJESTRACJI: Stowarzyszenie zostało założone w listopadzie 2011 r. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła pod numerem KRS-0000410438 w lutym 2012.

 
LogoNIP-7133083371, REGON-061389134
 
Siedziba:
 
Krasienin-Kolonia
 
adres: Krasienin-Kolonia 18A (Ludowy Dom Strażaka)
 
ORGANY STATUTOWE STOWARZYSZENIA
 
 
 
Zarząd:
 
  • Beata Zgierska- prezes
  • Małgorzata Guz – wiceprezes
  • Stanisław Zgierski – wiceprezes
  • Stanisław Zgierski – sekretarz
  • Andrzej Guzowski – skarbnik
 
Komisja Rewizyjna:
 
  • Kotowski Jerzy
  • Pluchrat Krzysztof
  • Smolińska Edyta
 
Członkowie:
 
Stowarzyszenie liczy 50 członków W tym członków założycieli 23
 
Cel działania:
 
Integracja społeczności lokalnej Krasienina i Okolic, działanie na rzecz szkoły, młodzieży, dzieci i osób starszych. Współpraca z samorządem, parafią, lokalnymi przedsiębiorcami
 
Formy realizacji:
 
Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie warsztatów, imprez okolicznościowych, spotkań plenerowych, wycieczek, współtworzenie chóru parafialnego, klubu seniora
 
Finanse:
 
Stowarzyszenie pozyskuje środki ze składek członkowskich, dotacji unijnych, hojności samorządu pracy członków
 
Osiągnięcia:
 
Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Krasienin-Kolonia wyposażenie świetlicy w sprzęt i meble organizacja zajęć fitness, gry na pianinie dla dzieci i młodzieży,
 
chóru kościelnego SCHOLA, festyn „Sportowe Sobótki Dzień Ojca”, udział w Dniach Dziedzictwa Narodowego w Zespole Szkół w Krasieninie, zajęcia pływania na basenie, wyjazdy grupowe rodzin wielodzietnych do Warszawy, Bałtowa wycieczka członków Stowarzyszenia do Wąwolnicy i na Kresy Wschodnie, pierwsze spotkanie noworoczne dla lokalnej, udział w dożynkach gminnych i powiatowych, społeczności, koncerty muzyczne dzieci, realizacja zadań z zakresu pożytku publicznego:wyjazdy, warsztaty, zajęcia sportowe.
 
 
 
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.inicjatywakrasienin.pl
 
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót