Organizacje pozarządowe

Grafika ogólna-herb
Opublikowane dn. 07-08-2020

Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI”

Nasutów 209A, 21-025 Niemce
adres korespondencyjny: Wólka 32G, 20-258 Lublin 62
tel. 502 627 300
e-mail: karate.bushi@wp.pl
Autor: Gmina Niemce
Powrót